mr

Python

 


задачі
Програми із повтореннями 1.
6.1 Вивести на екран усі послідовні, цілі числа із проміжку [1,13].
6.2 Вивести на екран усі послідовні, цілі числа із проміжку (1,13).
6.3 Вивести на екран усі послідовні, цілі числа із проміжку [5,13].
6.4 Вивести на екран усі послідовні, цілі, парні числа із проміжку [15,43]. 
6.5 Вивести на екран усі послідовні, цілі, непарні числа із проміжку [15,43].
6.6 Вивести на екран усі послідовні, цілі, кратні трьом числа із проміжку [15,43].
6.7 Вивести на екран усі послідовні, цілі, кратні чотирьом числа із проміжку [25,83].
6.8 Вивести на екран усі послідовні, цілі, кратні семи числа із проміжку [45,99].

 

 


 задачі
Програми із повтореннями 2.
7.1 Вивести на екран 13 випадкових, цілих чисел із проміжку [20;80].
7.2 Вивести на екран 13 випадкових, цілих чисел із проміжку [200;800] та обчислити їх суму.
7.3 Вивести на екран 13  таких випадкових, цілих чисел із проміжку [200;800], які кратні 7.
7.4 Вивести на екран 13  таких випадкових, цілих чисел із проміжку [100;700], які кратні 7
 та обчислити їх суму (вивести її на екран) .
7.5 Вивести на екран 13  таких випадкових, цілих чисел із проміжку [10;90], які кратні 17
та обчислити їх середнє арифметичне (вивести його на екран) .
7.6 Вивести на екран два випадкових, цілих чисел із проміжку [50;70],   та обчислити їх суму, різницю, добуток, частку, середнє арифметичне та середнє геометричне (вивести їх на екран) .
7.7 Вивести на екран 13  випадкових, цілих чисел із проміжку [-50;50] та обчислити  кількість із них, які є додатніми та від'ємними  (вивести ці кількості  на екран) .
7.8  Вивести на екран три випадкових, цілих числа із проміжку [40;80] та встановити чи належить третє із введених чисел закритому проміжку, початок якого є перше а кінцем друге число.

 


задачі
Списки 0
10.1

Створити список елементи якого є цілими числами, довжина списку 8.

10.2

Створити список розмірністю 13 елементи якого є цілі числа із проміжку [10;20].

10.3

Створити список розмірністю 11 елементи якого є цілі числа.

10.4

Створити список, розмірністю 9, всі елементи якого є нулі.

10.5

Створити список, розмірністю 8, всі елементи якого є 4.

10.6

Створити список, розмірністю 7, кожен елемент якого дорівнює його індексу (номеру) у списку.

10.7

Створити список, розмірністю 6, кожен елемент якого дорівнює квадрату його індексу (номеру) у списку.

10.8

Створити список, розмірністю 5, кожен елемент якого дорівнює кубу його індексу (номеру) у списку.

 


задачі
Списки 1
11.1

Створити такий список довжиною 8, елементи якого є випадкові цілі числа із проміжку [100;200] та вивести їх у відповідне вікно; розділяти пропуском.

11.2

Створити такий список довжиною 18, елементи якого є випадкові цілі числа із проміжку [10;20] та вивести їх у відповідне вікно; розділяти пропуском.

11.3

Створити такий список довжиною 88, елементи якого є випадкові цілі числа із проміжку [1000;2000] та вивести їх у відповідне вікно; розділяти пропуском.

11.4

Створити такий список довжиною 28, елементи якого є випадкові цілі числа із проміжку [20;80];обчислити суму всіх елементів списку та вивести список та суму у відповідне вікно.

11.5

Створити такий список довжиною 48, елементи якого є випадкові цілі числа із проміжку [40;90];обчислити суму всіх елементів списку та вивести список та знайдену суму у відповідне вікно.

11.6

Створити такий список довжиною 50, елементи якого є випадкові цілі числа із проміжку [-50;50]. Вивести у відповідне вікно, через пропуск, всі додатні елементи списку.

11.7

Створити такий список довжиною 50, елементи якого є випадкові цілі числа із проміжку [400;800]. Обчислити середнє арифметичне усіх таких елементів цього списку, які кратні 17.

11.8

Створити такий список довжиною 100, елементи якого є випадкові цілі числа із проміжку [300;500] та вивести його у відповідне вікно. Замінити усі парні елементи списку на 0 а непарні на 1. Вивести змінений список у відповідне вікно.

 


задачі
Списки 2
12.1

Створити такий список довжиною 8, елементи якого є випадкові цілі числа із проміжку [100;200] та вивести їх у відповідне вікно; розділяти пропуском. Знайти суму всіх елементі списку, найбільший та найменший елементи та їх індекси (номери) у списку. Вивести результати у відповідне вікно.

12.2

Створити такий список довжиною n, елементи якого є випадкові цілі числа із проміжку [10;90] та вивести їх у відповідне вікно; розділяти пропуском. Знайти суму всіх елементі списку, найбільший та найменший елементи та їх індекси (номери) у списку. Вивести результати у відповідне вікно. Значення n ввести з клавіатури при виконанні програми.

12.3

Створити такий список довжиною n, елементи якого є випадкові цілі числа із проміжку [20;80] та вивести їх у відповідне вікно; розділяти пропуском. Знайти середнє арифметичне всіх елементі списку, найбільший та найменший елементи та їх індекси (номери) у списку. Вивести результати у відповідне вікно. Значення n ввести з клавіатури при виконанні програми.

12.4

Створити такий список довжиною n, елементи якого є випадкові цілі числа із проміжку [3;70] та вивести їх у відповідне вікно; розділяти пропуском. Знайти середнє арифметичне всіх таких елементі списку, які кратні 7. Вивести результати у відповідне вікно. Значення n ввести з клавіатури при виконанні програми.

12.5

Створити такий список довжиною n, елементи якого є випадкові цілі числа із проміжку [a;b] та вивести їх у відповідне вікно; розділяти пропуском. Знайти середнє арифметичне всіх таких елементі списку, які кратні m. Вивести результати у відповідне вікно. Значення n, a , b, m ввести з клавіатури при виконанні програми.

12.6

Створити такий список довжиною n, елементи якого є випадкові цілі числа із проміжку [a;b] та вивести їх у відповідне вікно; розділяти пропуском. Знайти середнє арифметичне всіх таких елементі списку, які кратні m. Вивести результати у відповідне вікно. Значення n, a , b, m ввести з клавіатури при виконанні програми.

12.7

Створити такий список довжиною 50, елементи якого є випадкові цілі числа із проміжку [400;800]. Знайти середнє арифметичне усіх таких елементів списку, які розташовані між його найбільшим та найменшим елементами.

12.8

Створити такий список довжиною n, елементи якого є випадкові цілі числа із проміжку [a;b] та вивести їх у відповідне вікно; розділяти пропуском. Знайти кількість всіх таких елементі списку, які дорівнюють m. Вивести результати у відповідне вікно. Значення n, a , b, m ввести з клавіатури при виконанні програми.

 

Пошук

Контакт

mirinf17