mr

Інформатика

 

Створюємо електронну скринькую

7-Lazarus-10 7-Lazarus-11 7-Lazarus-12 7-Lazarus-13
7-Lazarus-14 7-Lazarus-15 7-Lazarus-16 7-Lazarus-17
7-Lazarus-bid-1 7-Lazarus-bid-2 7-Lazarus-bid-3 7-Lazarus-bid-4
 7-Lazarus-UpDown-1  7-Lazarus-UpDown-2 7-Lazarus-UpDown-3 7-Lazarus-0

 

Табличний процесор (8 годин).

Програма.

Зміст навчального матеріалу. Рівень знань, умінь та навичок учнів із     теми.

Таблиці, електронні таблиці

Табличний процесор, його призначення. Об‘єкти електронної таблиці, їх властивості

Відкривання, перегляд і збереження електронної книги

Способи навігації на аркуші і в книжці табличного процесора

Адресація в середовищі табличного процесора. Іменовані комірки і діапазони

Типи даних: число, текст, формула

Уведення даних до комірок: текст, число. Редагування даних таблиці. Копіювання, переміщення й вилучення даних. Автозаповнення

Формати даних: числовий, текстовий, формат дати. Форматування даних, клітинок і діапазонів комірок. Правила запису формул у табличному процесорі

Копіювання і переміщення формул. Поняття про модифікацію формул при копіюванні

Використання вбудованих функцій: сума, середнє значення, min, max

Стовпчасті та секторні діаграми, їх об’єкти і властивості. Створення та форматування стовпчастих і секторних діаграм у середовищі табличного процесора. Аналіз даних, поданих на діаграмі

Практична робота 6. Уведення, редагування та форматування даних у середовищі табличного процесора

Практична робота 7. Виконання обчислень за даними електронної таблиці. Використання вбудованих функцій

Практична робота 8. Створення діаграм. Аналіз даних, поданих на діаграмі

 

Учень

описує зміст поняття:

 • електронна таблиця;

 • табличний процесор;

описує:

 • призначення табличного процесора;

 • складові середовища табличного процесора;

 • об’єкти електронної таблиці: електронна книгу, аркуші,

  рядки, стовпці, комірки, діапазон комірок, діаграми;

 • призначення основних панелей інструментів

  табличного процесора;

 • властивості об’єктів електронної таблиці;

 • способи навігації на аркуші і в книжці;

 • формати даних в електронних таблицях: числовий,

  текстовий, формат дати;

 • способи і правила введення та редагування даних

  різних форматів і

  добір форматів комірок;

 • види помилок під час введення даних і способи їх усунення;

 • правила введення формул, види помилок під час

  введення формул і способи їх усунення;

 • об’єкти діаграми, їх властивості;

 • призначення діаграм;

 • призначення та алгоритм створення стовпчастих і секторних

  діаграм засобами табличного процесора;

пояснює:

 • правила запису формул і використання адрес клітинок і

  діапазонів у формулах;

 • модифікацію формул;

інтерпретує:

 • дані, подані на діаграмі;

розрізняє:

 • стовпчасті та секторні діаграми;

 • формати даних, поданих в таблиці;

 • різні типи даних у клітинках;

уміє:

 • відкривати, переглядати і зберігати електронні книжки;

 • переміщуватись аркушем і книгою;

 • вводити дані у комірки та редагувати їх вміст;

 • виділяти діапазони комірок із заданою адресою;

 • форматувати дані, комірки та діапазони комірок;

 • копіювати, переміщувати й вилучати вміст комірок

  і діапазонів комірок;

 • будувати діаграми;

 • задавати діапазон вхідних даних для діаграми й діапазон

  даних для кожного ряду;

 • налаштовувати параметри відображення діаграми,

  поля даних та рядів даних;

 • аналізувати діаграми;

 • виконувати обчислення за даними електронної таблиці,

  використовуючи вбудовані функції;

використовує:

 • іменовані комірки і діапазони;

 • формули для обчислень в електронній таблиці;

 • вбудовані функції: сума, середнє значення, min, max


 
 

 

Тематичний план.

* Домашнє завдання виконати за зразком відео, зберегти і відправити вкладенням у елект. листі за три дні до наступного уроку.

№з/п
(№уроку)
 Зміст навчального матеріалу. Домашнє   
завдання  *
1(18)
15.02

Таблиці, електронні таблиці.Табличний процесор, його призначення. Об‘єкти електронної таблиці, їх властивості. Відкривання, перегляд і збереження електронної книги.

1   2    3    4        6
 7    8     9   10    11
2(19)
22.02

Способи навігації на аркуші і в книжці табличного процесора. Адресація в середовищі табличного процесора. Іменовані комірки

і діапазони. Типи даних: число, текст, формула

  2   3   3   4   5   6  
7   8   9   10   11   12
3(20)
29.02

Уведення даних до комірок: текст, число. Редагування даних таблиці. Копіювання, переміщення й вилучення даних. Автозаповнення

1    2    3    4   5  6
7  8  9  10  11  12
4(21)
12.03

Формати даних: числовий, текстовий, формат дати. Форматування даних, клітинок і діапазонів комірок. Правила запису формул у табличному процесорі. Копіювання і переміщення формул. Поняття про модифікацію формул при копіюванні

1    3   4   5   6  
7   8   9   10   11 12
5(22)
14.03

Використання вбудованих функцій: сума, середнє значення, min, max

1   2   3   4   5 6  ПР7  8    9   12
6(23)
21.03

Стовпчасті та секторні діаграми, їх об’єкти і властивості. Створення та форматування стовпчастих і секторних діаграм у середовищі табличного процесора. Аналіз даних, спорт2 поданих на діаграмі.Країни Європ

  2   3   4   5   6  
7 ПР6  8 ПР6-1  9т    10   11 12 13
7(24)
28.03

Практична робота 6. Уведення, редагування та форматування даних у середовищі табличного процесора.

 
8(25)
4.04

Практична робота 7. Виконання обчислень за даними електронної таблиці. Використання вбудованих функцій.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11

 


 

№з/п
(№уроку
 Зміст навчального матеріалу. Рівень знань, умінь та навичок учнів із     теми. Домашнє   
завдання  *

Розв’язування компетентнісних задач (4 год)

1(26)
11.04
Створення варіантів завдань для перевірки вміння учнів знаходити елементи трикутника за деякими даними.

Учень розв’язує компетентнісні задачі, що передбачають:

 • змістовий аналіз формулювання задачі;

 • побудову інформаційної моделі;

 • пошук інформаційних матеріалів;

 • добір одного засобу опрацювання даних (текстовий процесор, графічний редактор, редактор презентацій, табличний процесор, навчальне середовище виконання алгоритмів);

 • опрацювання даних;

 • подання результатів розв’язування задачі

1  2  3  4  5  6 7  8  9 10 11   12    13
2(27)
18.04
Пошук найбільшого спільного дільника та найменшого спільного кратного для двох, трьох, чотирьох та п'яти чисел. 1  2  3  4  5  6 7  8  9 10 11 12  
calc1v   laz
calc
3(28)
25.04
Побудова кривих другого порядку в середовищі динамічної математики. 1  3  4  5  6
w1  w2  w3  w4
4(29)
16.05
Побудова центру кола, описаного навколо трикутника площини, в середовищі динамічної математики. 1  2  3  4  5  6 7  8  9 10 11 12
Пер.пл.1   ПП2 ПП3

Виконання індивідуальних навчальних проектів, в тому числі з використанням програмних засобів навчального призначення (математика, фізика, хімія, біологія, географія, тощо) (4 год)

1(30)
23.05
Сума внутрішніх кутів трикутника та многокутника  в середовищі динамічної математики.

Учень

виконує навчальний проект, що передбачає:

 • аналіз умови задачі;

 • розробку плану виконання навчального проекту;

 • добір одного засобу опрацювання даних;

 • добір засобу подання результатів навчального проекту;

 • пошук інформаційних матеріалів;

 • створення та опрацювання інформаційної моделі;

 • опрацювання матеріалів (відомостей);

 • використання електронної пошти для відправлення вчителю результатів своєї роботи;

 • захист проекту

1  2  5  6 7  8  9 10 11 12
2(31)
30.05
Теорема Піфагора в середовищі динамічної математики. 1  2  3  4  5  6 7  8  9 10 11 12
3 Сума зовнішніх кутів трикутника та многокутника  в середовищі динамічної математики. 1  2  3  4  5  6 7  8  9 10 11 12
4    

LibreOffice Calc

    
Діапазон, введення, сума. Введення даних.
  
   
   
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамічна геометрія для 7 класу.