mr

Pascal

№ задачі Цикл із передумовою 1 .
1.1 Вивести на екран усі послідовні, цілі числа із проміжку [1,13].
1.2 Вивести на екран усі послідовні, цілі числа із проміжк1у (1,13).
1.3 Вивести на екран усі послідовні, цілі числа із проміжку [5,13].
1.4 Вивести на екран усі послідовні, цілі, парні числа із проміжку [15,43].
1.5 Вивести на екран усі послідовні, цілі, непарні числа із проміжку [15,43].
1.6 Вивести на екран усі послідовні, цілі, кратні трьом числа із проміжку [15,43].
1.7 Вивести на екран усі послідовні, цілі, кратні чотирьом числа із проміжку [25,83].
1.8 Вивести на екран усі послідовні, цілі, кратні семим числа із проміжку [45,99].

 

 

№ задачі Цикл із передумовою 2 .
2.1 Вивести на екран 13 випадкових, цілих чисел із проміжку [20;80].
2.2 Вивести на екран 13 випадкових, цілих чисел із проміжку [200;800] та            обчислити їх суму.
2.3 Вивести на екран 13  таких випадкових, цілих чисел із проміжку [200;800], які кратні 7.
2.4 Вивести на екран 13  таких випадкових, цілих чисел із проміжку [100;700], які кратні 7 та обчислити їх суму (вивести її на екран) .
2.5 Вивести на екран 13  таких випадкових, цілих чисел із проміжку [10;90], які кратні 17 та обчислити їх середнє арифметичне (вивести його на екран) .
2.6 Вивести на екран два випадкових, цілих чисел із проміжку [50;70],  та обчислити їх суму, різницю, добуток, частку, середнє арифметичне та середнє геометричне (вивести їх на екран) . 
2.7 Вивести на екран 13  випадкових, цілих чисел із проміжку [-50;50] та обчислити  кількість із них, які є додатніми та від'ємними  (вивести ці кількості  на екран) .
2.8 Вивести на екран три випадкових, цілих числа із проміжку [40;80] та встановити чи належить третє із введених чисел закритому проміжку, початок якого є перше,  а кінцем друге число.

 


задачі
Лінійні масиви 0
10.1

Створити масив елементи якого є цілими числами, довжина масиву 8.

10.2

Створити масив розмірністю 13 елементи якого є цілі числа із проміжку [10;20].

10.3

Створити масив розмірністю 11 елементи якого є цілі числа.

10.4

Створити масив, розмірністю 9, всі елементи якого є нулі.

10.5

Створити масив, розмірністю 8, всі елементи якого є 4.

10.6

Створити масив, розмірністю 7, кожен елемент якого дорівнює його індексу (номеру) у масиві.

10.7

Створити масив, розмірністю 6, кожен елемент якого дорівнює квадрату його індексу (номеру) у масиві.

10.8

Створити масив, розмірністю 5, кожен елемент якого дорівнює кубу його індексу (номеру) у масиві.

 

 


задачі
Лінійні масиви 1
11.1

Створити такий масив довжиною 8, елементи якого є випадкові цілі числа із проміжку [100;200] та вивести їх на екран; розділяти пропуском.

11.2

Створити такий масив довжиною 18, елементи якого є випадкові цілі числа із проміжку [10;20] та вивести їх на екран ; розділяти пропуском.

11.3

Створити такий масив довжиною 88, елементи якого є випадкові цілі числа із проміжку [1000;2000] та вивести їх на екран; розділяти пропуском.

11.4

Створити такий масив довжиною 28, елементи якого є випадкові цілі числа із проміжку [20;80];обчислити суму всіх елементів масиву та вивести масив та суму на екран.

11.5

Створити такий масив довжиною 48, елементи якого є випадкові цілі числа із проміжку [40;90];обчислити суму всіх елементів масиву та вивести масив та знайдену суму на екран.

11.6

Створити такий масив довжиною 50, елементи якого є випадкові цілі числа із проміжку [-50;50]. Вивести на екран, через пропуск всі додатні елементи масиву.

11.7

Створити такий масив довжиною 50, елементи якого є випадкові цілі числа із проміжку [400;800]. Обчислити середнє арифметичне усіх таких елементів цього масиву, які кратні 17.

11.8

Створити такий масив довжиною 100, елементи якого є випадкові цілі числа із проміжку [300;500] та вивести його на екран. Замінити усі парні елементи масиву на 0 а непарні на 1. Вивести змінений масив на екран.

 

 


задачі
Лінійні масиви 2
12.1

Створити такий масив довжиною 8, елементи якого є випадкові цілі числа із проміжку [100;200] та вивести їх у відповідне вікно; розділяти пропуском. Знайти суму всіх елементі масиву, найбільший та найменший елементи та їх індекси (номери) у масиву. Вивести результати .

12.2

Створити такий масив довжиною n, елементи якого є випадкові цілі числа із проміжку [10;90] та вивести їх на екран; розділяти пропуском. Знайти суму всіх елементі масиву, найбільший та найменший елементи та їх індекси (номери) у масиві. Вивести результати їх на екран . Значення n ввести з клавіатури при виконанні програми.

12.3

Створити такий масив довжиною n, елементи якого є випадкові цілі числа із проміжку [20;80] та вивести їх їх на екран; розділяти пропуском. Знайти середнє арифметичне всіх елементі масиву, найбільший та найменший елементи та їх індекси (номери) у масиві. Вивести результати їх на екран. Значення n ввести з клавіатури при виконанні програми.

12.4

Створити такий масив довжиною n, елементи якого є випадкові цілі числа із проміжку [3;70] та вивести їх їх на екран; розділяти пропуском. Знайти середнє арифметичне всіх таких елементі масиву, які кратні 7. Вивести результати їх на екран. Значення n ввести з клавіатури при виконанні програми.

12.5

Створити такий масив довжиною n, елементи якого є випадкові цілі числа із проміжку [a;b] та вивести їх їх на екран; розділяти пропуском. Знайти середнє арифметичне всіх таких елементі масиву, які кратні m. Вивести результати їх на екран. Значення n, a , b, m ввести з клавіатури при виконанні програми.

12.6

Створити такий масив довжиною n, елементи якого є випадкові цілі числа із проміжку [a;b] та вивести їх їх на екран; розділяти пропуском. Знайти середнє арифметичне всіх таких елементі масиву, які кратні m. Вивести результати їх на екран. Значення n, a , b, m ввести з клавіатури при виконанні програми.

12.7

Створити такий масив довжиною 50, елементи якого є випадкові цілі числа із проміжку [400;800]. Знайти середнє арифметичне усіх таких елементів масиву, які розташовані між його найбільшим та найменшим елементами.

12.8

Створити такий масив довжиною n, елементи якого є випадкові цілі числа із проміжку [a;b] та вивести їх їх на екран; розділяти пропуском. Знайти кількість всіх таких елементі масиву, які дорівнюють m. Вивести результати їх на екран. Значення n, a , b, m ввести з клавіатури при виконанні програми.

 

Пошук

Контакт

mirinf17