mr

Задачі

Розділ 1.

№ задачі Лінійні програми.
1.1 Ввести з клавіатури значення двух цілих чисел та вивести на екран їх суму, різницю, добуток, суму квадратів, суму кубів, квадрат суми, куб суми, різницю квадратів.
1.2 Ввести з клавіатури значення двох цілих чисел та вивести на укран значення їх середнього арифметичного та середнього геометричного.

Розділ 2.

№ задачі Програми із розгалуженнями.
2.1 Ввести з клавіатури значення двух цілих чисел та вивести на екран більше із них.
2.2 Ввести з клавіатури значення двух цілих чисел та вивести на екран менше із них.
2.3 Ввести з клавіатури значення трьох цілих чисел та вивести на екран більше із них.
2.4 Ввести з клавіатури значення трьох цілих чисел та вивести на екран менше із них.
2.5 Ввести з клавіатури значення чотирьох цілих чисел та вивести на екран більше із них.
2.6 Ввести з клавіатури значення чотирьох цілих чисел та вивести на екран менше  із них.
2.7  Дізнатись чи ціле число x є більшим за ціле число t  чи  ні.  Інформувати про результат дослідження написом  на  екрані "ТАК" (без  лапок),  якщо x є більшими  за  t  і  написом  "НІ" ( без лапок ) в протилежному випадку.Значення чисел x та t ввести з клавіатури.
2.8 Ввести з клавіатури ціле число та дізнатись про те, чи належить воно відкритому проміжку (4;9) чи ні.
2.9 Дізнатись про те, чи належить число x відкритому проміжку (a;b) чи ні. Всі числа x, a, b-цілі. Вхідні дані ввести в одному рядку x, a, b через пропуск. Вихідні дані
одне слово "НАЛЕЖИТЬ" або "НІ" без лапок.
2.10 Ввести з клавіатури значення трьох дійсних чисел та вивести на екран менше із них.
2.11 Ввести з клавіатури значення чотирьох дійсних чисел та вивести на екран більше із них.
2.12 Ввести з клавіатури значення чотирьох дійсних чисел та вивести на екран менше із них.

Розділ 3.

№ задачі Програми із повтореннями (циклами).
3.1 Надрукувати на екрані усі цілі, послідовні числа починаючи із 12 і закінчуючи 99.
3.2 Надрукувати на екрані усі цілі, парні, послідовні числа починаючи із 12 і закінчуючи 98. (ПОСИЛАННЯ 3.1  3.2  3.3 СПІВПАДАЮТЬ)
3.3 Надрукувати на екрані усі цілі, непарні, послідовні числа починаючи із 13 і закінчуючи 99.
3.4 Надрукувати на екрані усі такі цілі  числа: 1, 5, 9, 13, ... , 201.
3.5  
3.6  
3.7  
3.8  
3.9  
3.10  
3.11  
3.12  

 

Пошук

Контакт

mirinf17