mr

Графічний редактор (9 годин)

1-03-2016

                                                   

 


  Спробуй!  
Роботи 5 А класу (перегляд) Березень 2016 Роботи 5 Б класу (перегляд)
Роботи 5 А класу (список) Роботи 5 Б класу (список)

 

 

* Домашнє завдання виконати за зразком відео, зберегти і відправити вкладенням у елект. листі з у а три дні до наступного уроку.

Зміст навчального матеріалу.

Навчальні досягнення учнів

Урок Дом. завдання
1
16.02

Поняття графічного редактора, його призначення.Середовище растрового графічного редактора

Учень пояснює призначення:

 • графічного редактора;

 • буфера обміну;

описує:

 • послідовність дій для створення графічного зображення в середовищі визначеного графічного редактора;

 • складові середовища растрового графічного редактора (робоче поле, інструменти роботи з графічними обєктами, інструменти роботи з зображеннями);

 • призначення й спосіб використання основних інструментів для створення графічних обєктів в середовищі графічного редактора;

 • алгоритм виділення на зображеннях засобами графічного редактора частин різних типів;

уміє:

 • створювати, відкривати, змінювати й зберігати зображення в середовищі графічного редактора;

 • змінювати значення властивостей графічних обєктів в середовищі графічного редактора;

 • обирати колір малювання та колір фону на палітрі кольорів;

 • виділяти частини зображень за допомогою інструментів різних типів;

 • переміщувати, копіювати, обертати, зафарбовувати й вилучати виділені частини зображення;

 • створювати текстові написи та добирати шрифт, накреслення, колір, розмір тексту;

 • переключати мовні режими роботи клавіатури;

  використовує:

 • інструменти середовища графічного редактора для створення та зміни зображень за власним задумом;

 • інструменти для малювання прямих і кривих ліній;

 • інструменти для малювання геометричних фігур;

 • інструменти для заливання замкнених частин зображення;
 • інструменти для створеннятекстових написів;
 • буфер обміну
18 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
2
16.02

Відкривання збережених зображень у графічному редакторі. Графічні об’єкти та їх властивості. Інструменти для створення графічних об’єктів. Палітра кольорів

19   2   3   4     6   7   8   9   10   11
12    13   14
3
23.02

Діалогові вікна, їх обєкти. Інформаційні вікна.

20  
4
23.02

Збереження зображень. Розробка плану побудови зображення

21  
5
1.03

Створення зображень в середовищі графічного редактора за розробленим планом

22  
6
15.03

Поняття буфера обміну 

 

дорога

 

23 Яблуня
Мозаїка
7
22.03

Додавання тексту. Основні елементи формату символів: шрифт, накреслення, колір, розмір

24 Куб
Годин.
8
29.03

Практична робота 3. Опрацювання зображень, створених раніше

25  
9
5.04

Практична робота 4. Створення графічних зображень за поданим планом.

 

Завдання 1  Завдання 2 Завдання 3

Завдання 4

 

 

26 Динозаврики1
Динозаврики2
Динозаврики3
Динозаврики4


Транспорт1

  

Інструменти графічного редактора KolourPaint
Лінія... Перо... Пензель... Прямокутник... Многокутник, З'єднані лінії, Крива..

 

KolourPaint

Перші роботи у графічному редакторі
 
Орнаменти 1
 
INKSCAPE INKSCAPE

 

Як встановити на своєму компі пакет LibreOffice?

 

Редактор презентацій (9годин)

Зміст навчального матеріалу Навчальні досягнення учнів Урок Дом. завдання
1
12.04
Поняття презентації. Комп’ютерна презентація, її обєкти.

Учень пояснює призначення:

 • комп‘ютерних презентацій;

 • редактора презентацій;

 • фотоальбому;

 • шаблону презентації;

описує:

 • складові середовища редактора презентацій (робоче поле, інструменти роботи з об’єктами слайду, інструменти роботи зі слайдами, інструменти роботи з презентацією);

 • основні складові комп’ютерної презентації;

 • послідовність дій щодо створення презентацій засобами редактор презентацій;

 • послідовність дій роботи з редактором комп’ютерних презентацій;

наводить приклади:

 • обєктів слайда;

 • використання презентацій у процесі навчання;

розрізняє:

 • текстові та графічні об’єкти слайду презентації;

 • режими роботи в середовищі редактора презентацій;

уміє:

 • створювати та зберігати фотоальбом і презентації на основі шаблону;

 • розробляти план створення презентації;

 • здійснювати перегляд презентації та впорядкування слайдів;

 • виділяти слайди та виконувати над ними прості операції: відкривати контекстне меню, переміщувати, вилучати;

 • виділяти об’єкти слайду та виконувати над ними прості операції: відкривати контекстне меню, переміщувати, змінювати значення властивостей, вилучати;

 • вводити текст і редагувати його;

 • форматувати текстові об’єкти на слайдах: зміна шрифту, розміру, кольору, накреслення, вирівнювати;

 • вставляти зображення до слайду презентації;

 • форматувати графічні об’єкти на слайдах: зміна розміру, перефарбування;

 • відкривати файл, що містить презентацію;

 • демонструвати презентацію з усним супроводом слухачам

  1   2     4   5   6    8
2
19.04
Середовище редактора презентацій. 28 1   2   3   4  
5   6   7   8
3
26.04
Відкривання презентації та її перегляд. Режими роботи в середовищі редактора презентацій. Текстові та графічні об’єкти слайдів. 29 1         
4       6
7   8
4
3.05
Вставляння зображень. Змінення значень їх властивостей. 30 Піраміди 1 2 2 4
зразок
відео 1 2 3 4
5
10.05
Введення та редагування тексту. Форматування текстових об’єктів Збереження презентацій.
Відео 1   2   3   4   5  
31 Без відео
Із відео
6
17.05

Розробка плану створення презентації: визначення мети, сценарію та структури презентації.

32 Графіка
1  2  3
4  5  6 відео
1 2 3 4 5 6

 
7
17.05
Поняття шаблону презентації. Створення презентацій на основі шаблону. 33  
8
24.05

Практична робота 5. Створення презентації, зокрема фотоальбому.

34  
9
24.05
Практична робота 6. Створення презентації на основі шаблону за наведеним планом. 35  


 

Виконані презентації.

Файли зображень створені в середовищі CarMetal

Власна анімація.

Анімація 1       Анімація 2       Анімація 3

Пошук

Контакт

mirinf17

Редактор растрової графіки

Редактор векторної графіки

Редактор растрової графіки

Редактор векторної графіки

Графічний редактор для початкової школи

Також для молодших школярів

Офісний пакет

Офісний пакет

Офісний пакет